Vraag 784

Heb ik onder de Wet kwaliteitsborging voor alle bouwwerken straks een kwaliteitsborger nodig?

Nee. Alleen voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig is en die vallen onder gevolgklasse 1, is onder de Wkb een kwaliteitsborger verplicht. Zie ook deze vraag.


Voor bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn maar niet onder gevolgklasse 1 vallen moet - via het Omgevingsloket - een vergunning worden aangevraagd.

Vergunningvrije bouwwerken moeten natuurlijk wel aan de bouwtechnische eisen voldoen - onder de Omgevingswet vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) - maar daar moeten de opdrachtgever en de aannemer zelf voor zorgen.

Trefwoorden: WKB, Gevolgklasse, Kwaliteitsborging

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.