Vraag 784

Heb ik onder de Wet kwaliteitsborging voor alle bouwwerken straks een kwaliteitsborger nodig?

Nee. Alleen voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit nodig is en die vallen onder gevolgklasse 1, is onder de Wkb een kwaliteitsborger verplicht. Zie ook deze vraag.


Voor bouwactiviteiten die vergunningplichtig zijn maar niet onder gevolgklasse 1 vallen moet - via het Omgevingsloket - een vergunning worden aangevraagd.

Vergunningvrije bouwwerken moeten natuurlijk wel aan de bouwtechnische eisen voldoen - onder de Omgevingswet vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) - maar daar moeten de opdrachtgever en de aannemer zelf voor zorgen.

Trefwoorden: WKB, Gevolgklasse, Kwaliteitsborging

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.