Vraag 785

Wanneer treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met de VNG afgesproken om uit te gaan van invoering van de Wkb per 1 juli 2023. De Wkb zal tegelijk met Omgevingswet van kracht worden. 


De invoeringsdatum is nog afhankelijk van het akkoord van de Eerste Kamer op het voorstel van BZK en de VNG, begin 2023


Trefwoorden: WKB

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.