Vraag 786

Hoe werkt het overgangsrecht onder Wkb? Met andere woorden: vanaf wanneer gaan de verschillende onderdelen van de wet gelden?

Bij het antwoord op deze vraag moet onderscheid worden gemaakt tussen het publiekrechtelijke deel en het privaatrechtelijke deel.


Het publiekrechtelijke deel betreft de verplichte kwaliteitsborger en de bouw- en gereedmelding. Deze regels gelden voor alle bouwprojecten waarvoor een vergunning wordt aangevraagd na inwerkingtreding van de Wkb. Aanvragen die worden gedaan voor de inwerkingtreding van de wet worden door de gemeente afgehandeld volgens het oude recht (volgens de huidige systematiek)

het privaatrechtelijke deel kent twee verschillende momenten van inwerkingtreding:
  • De regels die in het oorspronkelijke wetsvoorstel waren opgenomen zijn van toepassing op aannemingsovereenkomsten die gesloten worden na inwerkingtreding van de wijzigingen van het Burgerlijk wetboek. Dit geldt voor de regels voor aansprakelijkheid, de nieuwe regels voor de 5%-regeling en de plicht aan te geven hoe een aannemer verzekerd is.
  • De regels die bij amendement zijn toegevoegd (het consumentendossier en de aangescherpte waarschuwingsplicht) gelden direct vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet. Dus bij bouwprojecten die nu al lopen en na 1-1-2022 moet een consumentendossier worden geleverd bij oplevering.
Zie de overigen vragen voor uitleg van de verschillende onderdelen van de wet, genoemd in dit antwoord.

Trefwoorden: Overgangsbepaling, WKB, Kwaliteitsborging, Overgangsrecht

Versiedatum: 10-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.