Vraag 787

Wat is een kwaliteitsborger en waar moet een kwaliteitsborger aan voldoen?

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijke organisatie die op basis van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging bouwplannen controleert en er op toeziet dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet. 


Het is niet zo dat iedereen die een opleiding Bouwbesluit heeft zich kwaliteitsborger mag noemen. Een kwaliteitsborger moet voldoen aan een aantal eisen:
  • Personeel in dienst hebben dat aan de opleidings- en ervaringseisen voldoet met betrekking tot het kunnen beoordelen van bouwplannen en -projecten. Zie Opleidingseisen kwaliteitsborgers voor meer informatie.
  • Een instrument voor kwaliteitsborging kunnen en mogen toepassen. Meer informatie over welke instrumenten gebruikt mogen worden is te vinden via deze link.
  • Een interne organisatie hebben waarin het instrument is ge├»mplementeerd en die in staat is om partijen adequaat en juist te informeren. Het is aan de instrumentaanbieders om te beoordelen en te controleren.
  • Een kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn en mag verder niet betrokken zijn bij het project waar hij verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging.

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Kwaliteitsborger worden

Versiedatum: 11-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.