Vraag 788

Een kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn. Wat wil dat precies zeggen?

Iedereen mag in principe kwaliteitsborger worden, ook partijen die in de bouwsector werkzaam zijn. Een kwaliteitsborger moet zijn oordeel over de kwaliteit van een bouwwerk echter wel kunnen geven zonder dat dit oordeel wordt be├»nvloed door andere belangen. Om die reden moet in een instrument voor kwaliteitsborging zijn voorgeschreven dat een kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij enige activiteit die zou kunnen conflicteren met zijn onafhankelijke oordeel of integriteit in relatie tot de werkzaamheden. Concreet betekent dit dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij:

  • ontwerp (architect)
  • advies (constructeur, etc.)
  • productie en levering (toeleverancier)
  • installatie (installateur)
  • bouw (aannemer of onderaannemer)
  • inkoop (opdrachtgever)
van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft. Dit betekent dat een architect, adviseur, bouwer of projectontwikkelaar geen kwaliteitsborger kan zijn in een project waarbij hij zelf direct bij betrokken is. 

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Kwaliteitsborger worden, Onafhankelijk, Opdrachtgever

Versiedatum: 11-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.