Vraag 789

Bij bouwen onder kwaliteitsborging is het verplicht een kwaliteitsborger in te schakelen. Wie moet de kwaliteitsborger inhuren?

Inderdaad moet na invoering van de Wkb bij bouwen van een bouwwerk gevolgklasse 1 een kwaliteitsborger worden ingeschakeld. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen en mag u ook niet beginnen met bouwen.


De wet regelt niet wie die kwaliteitsborger moet inhuren. Dus zowel de opdrachtgever als de aannemer of een andere bij de bouw betrokken partij kan de opdrachtgever zijn van de kwaliteitsborger. Voorwaarde is wel dat de kwaliteitsborger die wordt gecontracteerd onafhankelijk is en niet betrokken bij het betreffende bouwproject (anders dan via zijn opdracht als kwaliteitsborger).

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborging, Kwaliteitsborger worden, Opdrachtgever

Versiedatum: 11-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.