Vraag 790

Bij proefprojecten onder kwaliteitsborging moet de gemeente nog wel een vergunning verlenen voor het project. Hoe kan dit onder het huidige stelsel (de Wabo) worden gedaan, waarbij toch zo veel mogelijk wordt gewerkt alsof de Omgevingswet en de Wkb al in werking zijn getreden?

Zie bijgevoegd bestand voor een uitleg hoe de vergunningverlening werkt onder kwaliteitsborging.

Trefwoorden: Aanvraag bouwvergunning, WKB, Proefprojecten, Kwaliteitsborging

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Werkwijze vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 19-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.