Vraag 791

Geachte mevrouw, heer, Uit een artikel haal ik dat het voor gemeentes (t.g.v. de bruidschat) straks mogelijk is om de grenzen van het vergunningvrij bouwen aan te passen. Kan dit tot gevolg hebben dat (conform de wet kwaliteitsborging voor het bouwen) opdrachtgevers bij ene gemeente een kwaliteitsborger moeten inschakelen en bij de andere niet?

Het antwoord op uw vraag is nee

Onder de Omgevingswet wordt de huidige vergunning voor het bouwen geknipt in twee delen (zie ook bijgevoegde schematische weergave): 
  1. een omgevingsplanactiviteit waarin zaken worden meegenomen als welstand, ruimtelijke ordening en overige ruimtelijke aspecten.
  2. een technische bouwactiviteit waarbij alleen het aspect voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving - de opvolger Bouwbesluit - aan de orde is.
Of voor een omgevingsplanactiviteit een vergunning nodig is bepaalt de gemeente. De vergunningplicht voor de technische bouwactiviteit wordt landelijk bepaald. Alleen indien een bouwwerk vergunningplichtig is voor de technische bouwactiviteit is een kwaliteitsborger straks verplicht. Kleine bouwwerken zoals dakkapellen en aan aan- en uitbouwen worden vergunningvrij voor de technische bouwactiviteit en dus is geen kwaliteitsborger nodig. 

De gemeente kan dus weliswaar bepalen of er een vergunning nodig is maar dan alleen voor het de omgevingsplanactiviteit en niet voor de bouwactiviteit.

Trefwoorden: WKB, Knip, Technische bouwactiviteit, Bouwactiviteit, Omgevingsplanactiviteit, Omgevingswet

Afbeeldingen

Schema bouwen onder de Omgevingswet
Schema bouwen onder de Omgevingswet

Versiedatum: 20-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.