Vraag 792

Voor een nieuwbouw project van 19 woningen hebben we reeds een omgevingsvergunning en zijn we voornemen in september 2020 te starten met de bouw. In hoeverre hebben we dan hier te maken met de wet kwaliteitsborging?

Vooraf de opmerking dat de invoeringsdatum van de Wkb recent is uitgesteld en wordt ingevoerd per 1 juli 2023. Het antwoord staat verder overigens los van de specifieke invoeringsdatum.

De Wkb bestaat uit twee onderdelen. 
  • Het publiekrechtelijke deel - de kwaliteitsborger en het dossier bevoegd gezag - is gekoppeld aan het moment van vergunningverlening. Daar krijgt u dus niet meer mee te maken als u al een vergunning heeft. 
  • Met het privaatrechtelijk deel krijgt u mogelijk wel te maken. De nieuwe aansprakelijkheidsregels zijn gekoppeld aan de datum van de aannemingsovereenkomst. Hetzelfde geldt voor de informatieplicht en 5%-regeling. Het oplever- of consumentendossier kent geen overgangsrecht in de wet en zou dus in principe direct gaan gelden. Dit wordt echter nog hersteld en dus krijgt u daar ook pas mee te maken bij contracten afgesloten na inwerkingtreding. Wat wel direct gaat gelden is de aanscherping van de informatieplicht.
Voor de inhoud van de verschillende privaatrechtelijke onderdelen verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/2017/05/24/de-wkb-eisen-in-het-bw-wat-moet-en-wat-mag/ 

Als u dit jaar start met bouwen dan heeft dus dus maar met een klein deel van de Wkb te maken. U kunt natuurlijk altijd al beginnen met bouwen onder kwaliteitsborging en vrijwillig een kwaliteitsborger inschakelen. Uiteindelijk zult u bij een volgend project daar alsnog mee te maken krijgen, dus hoe eerder u ervaring opdoet hoe beter. Voor meer informatie verwijs ik u naar https://www.stichtingibk.nl/projecten/ 

Trefwoorden: WKB, Overgangsrecht, in werking treden, inwerkingtreding, Consumentendossier

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.