Vraag 793

Wat verandert er aan de aansprakelijkheid van de aannemer en op welke bouwwerken zijn die verandering van toepassing?

De Wkb verandert de regels voor de aansprakelijkheid voor fouten bij aanneming van bouwwerk. Deze wijziging geldt voor alle bouwactiviteiten.

De aansprakelijkheid is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Op grond van de huidige regels is de aannemer na oplevering alleen nog aansprakelijk voor verborgen gebreken. Voor gebreken die de opdrachtgever bij oplevering had moeten of kunnen zien is de aannemer niet meer aansprakelijk te stellen.

In het nieuwe artikellid 7:758 lid 4 is bepaald dat de aannemer ook aansprakelijk is voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Dit wil dus zeggen dat indien er sprake is van een gebrek, de aannemer primair aansprakelijk is voor dat gebrek. Het is aan de aannemer om aan te tonen dat het gebrek hem niet toe te rekenen is.

Trefwoorden: WKB, aansprakelijkheid, Burgerlijk Wetboek

Versiedatum: 24-03-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.