Vraag 799

Waar kan ik vinden welke instrumenten en welke kwaliteitsborgers proefprojecten kwaliteitsborging kunnen uitvoeren?

Afgesproken is dat alleen instrumenten die een eerste beoordeling hebben ondergaan gebruikt mogen worden voor proefprojecten. Op dit moment zijn dat er vier:

  • Komo instrument Kwaliteitsborging (KiK)
  • Technische Inspectie Service (TIS)
  • Woningborg kwaliteitsborging instrument (Wki)
  • Verbeterde kwaliteitsborging (Vkb)
  • Garantiewaarborg (KGW)
Ieder instrumenten mag door één of meerder kwaliteitsborgers worden toegepast in een proefproject. De actuele lijst en meer informatie over de instrumenten is te vinden via deze link.

Trefwoorden: WKB, Proefprojecten, Kwaliteitsborging, Instrument

Versiedatum: 01-03-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.