Vraag 808

Twee bestaande loodsen voor agrarische werkzaamheden (industriefunctie) waarin zich geen vloeren hoger dan 5 m bevinden, staan ruim 20 m uit elkaar op hetzelfde perceel De eigenaar besluit hiertussen een overkapping te maken van in totaal ruim 550 m2. De gemeente is van mening dat de gevel langs de nieuw te bouwen overkapping die grenst aan het naastgelegen kadastrale perceel moet worden uitgevoerd met een wbdbo groter dan of gelijk aan 60 minuten, spiegelsymmetrisch bepaald ten opzichte van de gevel van een spiegelsymmetrisch ten opzichte van de perceelgrens gepositioneerd fictief buurcompartiment. De initiatiefnemer is van mening dat het brandwerend uitvoeren van deze gevel onnodige kosten met zich meebrengt omdat het naastgelegen deel van het kadastrale buurperceel een agrarische bestemming heeft waarop niet gebouwd mag worden en omdat dit perceel in eigendom is van de initiatiefnemer zelf. Kan de brandweer eisen dat een belendend perceel met een agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheden en dat in eigendom is van dezelfde eigenaar, gezien wordt als een ander perceel waarop spiegelsymmetrie moet worden toegepast?

Nee, conform artikel 2.84, achtste lid, van Bouwbesluit 2012, dient spiegelsymmetrie ten opzichte van een buurperceel dat niet is bestemd voor bebouwing te worden uitgevoerd ten opzichte van het hart van dat buurperceel. De eigendomsverhouding is daarbij niet relevant. Omdat de afstand tot het hart van het buurperceel voldoende groot is, verwacht de ATGB dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de kans op brandoverslag voldoende beperkt is, zodat de desbetreffende gevel niet brandwerend hoeft te worden uitgevoerd.

Zie verder het bijgevoegde advies

Trefwoorden: Nieuwbouweisen, WBDBO, Gelijkwaardigheid, APB, Industriefunctie, Spiegelsymmetrie

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2003 - ATGB - spiegelsymmetrie tov eigen agrarisch perceel

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 02-09-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.