Vraag 809

Om te kunnen bepalen hoeveel m2 er in totaal gebouwd mag zijn aan bijbehorende bouwwerken is in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht een formule gegeven. Hoe werkt die berekening nu en is het maximum nu 150 m2 of mag ik de waarden optellen?

De formule / berekening waar u naar verwijst is opgenomen in artikel 2, onderdeel 3f van bijlage II van het Bor:


f. de oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied bedraagt niet meer dan:
1°. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat bebouwingsgebied,
2°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2,
3°. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2,

De gevallen 1 tot en met 3 moeten gelezen worden als: Of 1 is van toepassing, of 2, of 3. Dus is uw bebouwingsgebied groeten dan 300 m2 dan is alleen 3° van toepassing. U mag in dat geval dus niet 1° en 2° meetellen. Dit betekent dat het maximaal aantal aanwezige m2 bijbehorend bouwwerk op grond van artikel 1 inderdaad 150 m2 is.

Trefwoorden: Achtererfgebied, Bebouwingsgebied

Versiedatum: 02-11-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.