Vraag 810

Voor een bestaand woongebouw is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het optoppen van het gebouw met twee extra woonlagen met daarbovenop een dakterras. Welk niveau moet bij optopping aangehouden worden voor de vluchtveiligheid? - Bestaande bouw omdat er geen referentie is? - Nieuwbouw omdat dat het rechtens verkregen niveau is?

Beide antwoorden zijn onjuist / onvolledig.

In deze casus zijn diverse onderdelen van de optopping, naar de mening van de ATGB, redelijkerwijs te zien als vergroting of verandering van de bestaande delen, zodat die verandering of vergroting van de bestaande delen na de optopping moeten voldoen aan het rechtens verkregen niveau. Dit rechtens verkregen niveau is niet het niveau nieuwbouw, ervan uitgaande dat de hoogte van het hoogste verblijfsgebied op 14,7 m onderdeel is van de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen en dat enige mate van autonome veroudering aanwezig is. 

Met het, met een nieuwe doorgang, op de portiek aansluiten van een nieuw portiekonderdeel (ook te beschouwen als vergroting van de bestaande portiek) en het daarmee verhogen van de hoogste vloer van een verblijfsgebied die op die vergrote portiek is aangewezen, wordt het rechtens verkregen niveau, naar de mening van de ATGB, onderschreden. Dit is in strijd met de eisen voor verbouw zoals in de artikelen 1.12 en 2.109 zijn gesteld.

Zie voor een nadere toelichting het volledige advies 2005.

Trefwoorden: Vluchtroute, APB, Rechtens verkregen niveau, Verbouw, Portiekontsluiting, optoppen, 2005

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2005 - ATGB - optoppen portiek

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 23-12-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.