Vraag 820

Ik ben op zoek naar een kwaliteitsborger. Waar kan ik die vinden?

Op dit moment zijn er nog geen formeel toegelaten kwaliteitsborgers. Dat zal pas het geval zijn na inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Vanaf dat moment kunt u een erkende kwaliteitsborger vinden via het landelijke register voor instrumenten en kwaliteitsborgers op de website van de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

Als u nu op dit moment al aan de slag wil met proefprojecten kwaliteitsborging dan kunt een daarvoor erkend kwaliteitsborger vinden via de website van iBK.

NB: de website www.registerkwaliteitsborgers.nl is geen formeel register. De daar opgenomen partijen zijn niet gerechtigd als kwaliteitsborger op te treden.

Trefwoorden: WKB, Kwaliteitsborger, register

Versiedatum: 22-04-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.