Vraag 822

In 2019 is een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor de transformatie van een tweelaags pand waarin een garagebedrijf was gevestigd. De afgegeven vergunning behelst de verbouw van het pand tot een drielaags appartementengebouw. Bij de melding ‘Start bouw’ heeft de toezichthouder vanuit de gemeente zich verdiept in de vergunningsstukken op basis waarvan de omgevingsvergunning is verleend en heeft een aantal punten gevonden die wat hem betreft niet voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit 2012. Kan de gemeente hier nu nog op terugkomen?

Nee. Met het onherroepelijk worden van de vergunning kan de gemeente niet meer terugkomen op de verleende vergunning. Artikel 1b, eerste lid, van de Woningwet maakt dat een vergunning toe staat dat wordt afgeweken van de regels van het Bouwbesluit. het vergunde niveau is daarmee dus bepalend.


Zie verder het advies van de commissie.

Trefwoorden: Reguliere bouwvergunning, Functiewijziging, APB, Handhaven, 2104

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2104 - ATGB - galerij bij transformatie

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 21-05-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.