Vraag 823

Een nieuw te bouwen gebouwcomplex bestaat uit drie verschillende gebouwdelen. De hoogste vloer van een appartement ligt op ca. 88 m boven het meetniveau op de 28e verdieping. De gemeente is van mening dat bij het ontwerp uitgegaan moet worden van de maatregelen die zijn aangegeven in de SBRCURnet handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’. Is dit juist?

Nee. Het bevoegd gezag heeft, volgend uit artikel 2.128 eerste lid van Bouwbesluit 2012, enige beoordelingsruimte in de beoordeling van de brandveiligheid in hoogbouw. Het bevoegd gezag heeft het veiligheidsniveau dat in de SBRCURnet handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ uit 2014 is vastgelegd, beleidsmatig bestempeld als een voldoende brandveiligheidsniveau voor hoogbouw. Het bevoegd gezag mag de maatregelen uit deze handreiking echter niet opleggen als eis voor hoogbouw, maar kan het hiermee beschreven veiligheidsniveau wel als referentie gebruiken voor de beoordeling van het brandveiligheidsniveau in een hoogbouwplan. Het staat de aanvrager echter vrij om op andere wijze aannemelijk te maken dat wordt voldaan aan 2.128 eerste lid van Bouwbesluit 2012.

Zie verder de uitwerking in bijgevoegd advies

Trefwoorden: Woongebouw, APB, sprinkler, Hoogbouw, 2106, Watermist, Brandbestrijding

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2106 - Watermistsprinklers in hoogbouw

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 07-07-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.