Vraag 824

Welke formulieren kunnen gebruikt worden voor bouwen onder kwaliteitsborging? En hoe moeten die worden aangeleverd aan de gemeente?

De formulier die ontwikkeld zijn voor de bouw- en gereedmelding bij bouwen onder Wkb zullen worden opgenomen in het Omgevingsloket. Totdat dit het geval is kan gebruik gemaakt worden van de volgende formulieren (invoelbare pdf-bestanden). Gebruik de formulier ook bij proefprojecten zodat er alvast ervaring kan worden opgedaan met de werking ervan.


Algemene formulieren (na invoering Wkb beschikbaar via het Omgevingsloket)

  • Bouwmelding (versie juni 2021, als bedoeld in artikel 2.18 Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Aanvang bouwwerkzaamheden (versie juni 2021,als bedoeld in artikel 7.7, lid 1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Gereedmelding (versie juni 2021, als bedoeld in artikel 2.21 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Beëindiging bouwwerkzaamheden (versie juni 2021, als bedoeld in artikel 7.7, lid 2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving)

De vier formulieren Bouwen onder de Wkb kunt u ook in één keer invullen via deze versie.

Specifieke formulieren Wkb

  • Verklaring kwaliteitsborger (versie juni 2021, wettelijk verplicht formulier bij gereedmelding, als bedoeld in artikel 3.86, lid 2  Besluit kwaliteit leefomgeving)
  • Informeren bevoegd gezag: Strijdigheid Bouwbesluit / Bbl (versie juni 2021, als bedoeld in artikel 3.86, lid 1 Besluit kwaliteit leefomgeving). Te gebruiken door de kwaliteitsborging bij het informeren van het bevoegd gezag bij een strijdigheid die aan de verklaring in de weg staat.
  • Format voor risicobeoordeling – specifieke lokale omstandigheden

Trefwoorden: Aanvraagformulier, WKB, Vraagpunten Wkb

Versiedatum: 31-08-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.