Vraag 837

A-5. Hoe worden ZZP'ers en kleinere, uitvoerende partijen geïnformeerd over de Wkb-verplichtingen en -consequenties?

Zie het antwoord op vraag A-3. Het is aan de brancheorganisaties om hun achterban te informeren. In dit geval gaat het om de Aannemersfederatie Nederland en Bouwend Nederland; beiden doen al veel aan voorlichting richting hun achterban. Zie https://www.stichtingibk.nl/informatie-over-de-wkb/ voor een overzicht van voorlichting door de verschillende branches.

Trefwoorden: folders, WKB, ANWkb, initiatief

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.