Vraag 846

D-1. Op welke manier kan gereedmelding van seriematige woningen worden gedaan, zodat het ook voor de bewoners transparant is dat ze in een goedgekeurde woning gaan wonen? Bv. bij lopende discussies. Kan een gemeente ook deelverklaringen opvragen?

Deelverklaringen kunnen echter niet worden opgevraagd. De wijze waarop gemeenten met gefaseerde ingebruikname kunnen omgaan is beschreven in de Factsheet ‘Gereedmelding Wkb bij gefaseerde ingebruikname van woningen

De bewoners kunnen overigens bij de aannemer terecht met vragen over zijn woning en het oordeel van de kwaliteitsborger. 

Trefwoorden: WKB, Gereedmelding, Gefaseerde oplevering, Deeloplevering, ANWkb

Versiedatum: 21-12-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.