Vraag 847

D-2. Hoe ga je om met oplevering van casco woningen? Zijn er belemmeringen om erin te gaan wonen?

Met cascowoningen wordt hier naar we aannemen bedoeld woningen die worden opgeleverd aan de opdrachtgever terwijl er een aantal onderdelen nog niet aan de regels van het Bbl voldoet. Een dergelijke woning kan niet gereed worden gemeld aangezien er nog geen verklaring van een kwaliteitsborger is. Dus voordat de woning in gebruik kan worden genomen zullen de casco-onderdelen moeten zijn afgerond zodat de verklaring kan worden afgegeven. 

Is de kwaliteitsborger gecontracteerd door de aannemer dan moeten er in het geval van casco-oplevering vooraf afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze onderdelen alsnog worden beoordeeld. Dit kan door de kwaliteitsborgers die door de aannemer is ingeschakeld of door een andere kwaliteitsborger die alleen het restant beoordeeld. Zie ook https://www.helpdeskbouwregels.nl/vraag/801


In de praktijk blijkt er overigens vaak onduidelijkheid te zijn over wat de bouwregelgeving nu daadwerkelijk voorschrijft. Zo zijn keukens en sanitair geen verplichting en worden slechts de ruimten en enkele zaken zoals afvoer en het verhinderen van wateropname voorgeschreven. In geval van particulier opdrachtgeverschap zijn daarnaast een aantal andere regels – onder meer bruikbaarheid – niet of slechts beperkt van toepassing.

Trefwoorden: WKB, Gereedmelding, Gerechtvaardigd vertrouwen, Casco, Casco oplevering, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.