Vraag 848

D-3. Wat zit er in bevoegd gezag dossier bij de gereedmelding en wat zijn eisen aan te leveren informatiestructuur?

Zie voor de eisen de tekst van artikel 2.21 van het Bbl, de toelichting op dat artikel en de uitwerking van de werkgroep Dossier bevoegd gezag. Er zijn geen wettelijke eisen aan de structuur van de informatie anders dan de eisen die gelden voor indiening van gegeven via het Omgevingsloket.

Trefwoorden: WKB, Dossier bevoegd gezag, Gereedmelding, ANWkb

Versiedatum: 16-12-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.