Vraag 854

Wordt verbouw nu wel of niet onderdeel van de WkB?

Medio 2021 heeft de minister van BZK aangegeven dat als mogelijke terugvaloptie bij invoering van de Wkb verbouwingen mogelijk vooralsnog niet zouden worden meegenomen. In een brief aan de Tweede Kamer in december 2021 heeft de minster aangegeven van deze terugvaloptie geen gebruik te maken.


Dus nieuwbouw en verbouw van bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1 worden tegelijkertijd ingevoerd. 

Trefwoorden: Verbouw, WKB, Gevolgklasse

Versiedatum: 01-02-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.