Vraag 867

B10. Mag je vanuit de waarschuwingsplicht van de aannemer verwachten dat hij de aanbestedingsstukken diepgaand beoordeeld als er geen bijgeleverde Bouwbesluittoets aanwezig is

De waarschuwingsplicht wijzigt inhoudelijk niet. Ook nu is het aan te raden om bij twijfel na te (laten) gaan of het bouwplan aan de regels voldoet. 


Zie voor meer informatie over de waarschuwingsplicht en andere aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek de brochure 'De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: veranderingen Burgerlijk Wetboek in de praktijk'


Trefwoorden: WKB, aansprakelijkheid, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Waarschuwingsplicht, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.