Vraag 870

C6. Welke formele communicatie is verplicht / noodzakelijk tussen kwaliteitsborger en gemeente?

De enige formele communicatie is de informatieplicht in geval van een niet-oplosbare strijdigheid met het Bbl. In dat geval moet een kwaliteitsborger via het Omgevingsloket de gemeente informeren over de strijdigheid en / of het beëindigen van zijn opdracht. 


Dit is overigens nadrukkelijk geen handhavingsverzoek: het is aan de gemeente om te bepalen hoe op de informatieplicht wordt gereageerd. het ligt voor de hand om - als er geen sprake is van directe gevaarzetting - in eerste instantie de initiatiefnemer aan zet te laten en met een oplossing te laten komen. Eventueel kan de gemeente preventief handhaving aanzeggen: "Mocht er geen oplossing komen dan zullen we handhavend optreden tegen ingebruikname".

Zie ook de factsheet “Keuzes handhavingsbeleid Wkb” voor meer informatie.

Trefwoorden: Handhaven, WKB, Vraagpunten Wkb, ANWkb, Terugkoppeling ANWkb’s Q1 2022 - I

Versiedatum: 10-03-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.