Vraag 881

Per 1 juli 2022 is het voor elke woning verplicht om rookmelders te hebben. Dus nu ook in bestaande woningen. Moeten dit rookmelders op 230 V zijn en waar moeten deze worden geplaatst?

De in het zesde lid van artikel 6.21 bedoelde rookmelders (voor een bestaande woning die nog geen rookmelders had) behoeven niet op 230 V (dus niet op het lichtnet) te zijn aangesloten en per verdieping mag je zelf bepalen waar je de rookmelder ophangt.

Dit volgt uit het zesde lid van artikel 6.21 van het Bouwbesluit 2012. Vanaf 1 juli 2022 moet er in alle bestaande woningen op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert, tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning, een rookmelder zijn geplaatst die voldoet aan EN 14604.

EN 14604 stelt eisen aan de kwaliteit van rookmelders, maar niet aan de plaats waar deze moet worden opgehangen. NEN 2555 die de plaats wel regelt is voor bestaande bouw niet aangestuurd. Ook andere zogenoemde primaire inrichtingseisen uit NEN 2555 zijn niet van toepassing. Dit maakt dat de rookmelder niet op 230 V (het lichtnet) behoeft te werken. Ook geldt dus geen voorschrift voor de doorkoppeling met andere rookmelders, en ook niet voor het meldgeluid in elke verblijfsruimte.

Toch is het verstandig om de rookmelders op slimme plaatsen op te hangen (zie de productinformatie bij de rookmelder), zodat u de rookmelder niet alleen eerder, maar ook beter hoort. Hoe meer van de primaire inrichtingseisen u (vrijwillig) volgt, hoe veiliger het wordt.

Er mogen in de Europese Unie geen rookmelders op de markt worden gebracht die niet voldoen aan EN 14604. Zodoende mag worden aangenomen dat elke in een Europese winkel verkrijgbare rookmelder geschikt is.

Versiedatum: 24-05-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.