Vraag 883

Een enkellaagse bedrijfsruimte op een binnenstedelijke locatie wordt herbestemd tot twee woningen en uitgebreid met twee bouwlagen op de bestaande bouwlaag. De daglichttoetreding van de nieuwe woningen wordt uitsluitend verzorgd door (nieuwe) daglichtopeningen in de voorgevel die is gelegen aan een steeg van 3 m breed. Mogen de daglichtvoorzieningen worden meegenomen als gelijkwaardige oplossing?

Ja. De in onderdeel b van het derde lid van artikel 3.75 (ofwel via onderdeel b van het tweede lid van artikel 3.78 voor bestaande bouw) bedoelde afstand van minder dan 2 m van de perceelsgrens, is bedoeld om te voorkomen dat raamopeningen in de berekening worden meegenomen die uiteindelijk volgens het Burgerlijk wetboek weer zouden moeten worden dichtgezet. Mogelijke strijd met het Burgerlijk wetboek geldt alleen voor de 2 m tot de perceelsgrens, en niet voor de 2 meter tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water. De ATGB constateert dat de feitelijke afstand tot het perceel van de overburen van 3 meter groter is dan 2 meter en voorziet zodoende geen grond voor het alsnog moeten dichtzetten van raamopeningen.


Zie het advies voor de verdere onderbouwing

Trefwoorden: Gelijkwaardigheid, APB, Verbouw, daglicht, 2208

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2208 - ATGB - Daglicht uit steeg

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 30-05-2022

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.