Vraag 906

Een bestaand woongebouw wordt gerenoveerd. De bestaande bouwkundige schachten in elke woning worden vergroot en er wordt een nieuwe afvoer van het nieuw te installeren ventilatiesysteem aangebracht in de vergrote schacht. Moeten, op grond van artikel 2.95 lid 1 en lid 2, de nieuwe schachtenwand en de aangebrachte afvoer van de mechanische ventilatie voldoen aan de rookwerendheidseisen conform de NEN 6075?

Nee, voor zover de schachtwand onderdeel is van de scheidingsconstructie tussen twee woningen en de rookwerendheid van de nieuwe schachtwand, met inbegrip van de hierin aangebrachte doorvoeringen, niet slechter is dan die van de feitelijke bestaande situatie voorafgaand aan verbouwing. Echter, als zonder een bepaalde mate van rookwerendheid van de schachtwand de vereiste weerstand tegen rookdoorgang van een woning naar een (extra) beschermde vluchtroute niet wordt behaald, is die mate van rookwerendheid vereist.

Trefwoorden: APB, Rechtens verkregen niveau, Verbouw, Doorvoering, rookwerendheid, 2305, NEN 6075

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2305-ATGB-Rookwerende-schachtwand-bij-renovatie

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 26-04-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.