Vraag 908

In een nieuw te realiseren woningbouwproject worden appartementen gerealiseerd die worden geventileerd met een natuurlijke luchttoevoer via roosters in de gevel en een mechanische luchtafvoer via een mechanische ventilatie-unit per appartement. De mechanische ventilatie-units van de appartementen zijn aangesloten op een centraal afblaaskanaal dat bovendaks uitmondt. De installatie- en brandveiligheidsadviseur heeft een alternatieve oplossing ontworpen op grond van het in bijlage E van NEN 6075 aangegeven principe in voorbeeld 3. Daarmee wordt rookverspreiding naar andere woningen via het centrale afblaaskanaal voorkomen, door het gebruik van een terugslagklep in combinatie met een brandklep en zonder gebruik te maken van een rookmeldergestuurde rookklep. Is het noodzakelijk om een daadwerkelijke brandtest voor het functioneren van het gehele systeem uit te voeren om de gelijkwaardigheid voor het beperken van rookverspreiding tussen woningen aan te tonen, of volstaan de onafhankelijke testrapporten van de toe te passen componenten?

De aanvrager van een omgevingsvergunning heeft de vrijheid om een manier van onderbouwing van een gelijkwaardigheid te kiezen. Het bevoegd gezag mag geen manier van onderbouwing opleggen, maar kan een nadere onderbouwing vragen als de aanvrager de gelijkwaardigheid onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Een brandtest aanwijzen als enige weg naar mogelijke gelijkwaardigheid is niet toegestaan. Bij uitwerken van het systeem is het belangrijk om aan te geven aan welke voorwaarden het systeem gaat voldoen, zodat een vergelijking met de (test)rapporten goed te maken is. De testrapporten op zich volstaan niet zonder een beoordeling van de eigenschappen van het systeem als geheel. Zie verder bijgevoegd advies.


In de actuele bouwpraktijk komen de hier geschetste problemen regelmatig voor in de zoektocht naar alternatieve methoden voor rookmeldergestuurde kleppen. De ATGB hecht eraan om daarom in dit advies richting te geven aan de onderbouwing voor gelijkwaardigheid hiervan.


Trefwoorden: Gelijkwaardigheid, APB, Verbouw, Brandkleppen, 2307, NEN 6075

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2307-ATGB-Rookkleppen-met-terugslagklep

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 26-04-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.