Vraag 909

Aan de kop van de productiehal van een kwekerij is huisvesting voor 24 arbeidsmigranten gerealiseerd. De gebruiker heeft aangegeven dat de accommodatie in gebruik is als een logiesfunctie, NIET gelegen in een logiesgebouw, omdat de samenstelling van de (tijdelijke) bewoners zodanig is dat er sociale samenhang is en de accommodatie als een groepsaccommodatie moet worden beschouwd. Kan de betreffende arbeidsmigrantenhuisvesting worden aangemerkt als groepsaccommodatie?

Nee. Op grond van de aangeleverde informatie kan de ATGB niet vaststellen dat de groep tijdelijke bewoners, in dit geval, bij brand opereert als een samenhangende groep die zijn verantwoordelijkheid neemt om met elkaar te zorgen dat iedereen bij brand het pand kan verlaten. Op grond van de aangeleverde informatie kan de ATGB niet beoordelen of de groep als een enkele groep gasten kan worden beschouwd.


Het bevoegd gezag heeft enige beoordelingsruimte bij de beoordeling of in dit geval sprake is van een “groepsaccommodatie” en “een enkele groep gasten”, zoals in de toelichting bij artikel 2.93 zevende lid is aangegeven.

Trefwoorden: Brandmeldinstallatie, APB, logiesfunctie, Arbeidsmigranten

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2308-ATGB-Huisvesting-arbeidsmigranten

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 26-04-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.