Vraag 91

Wat is de voorgevelrooilijn en kan mijn hoekwoning meer dan één voorgevelrooilijn hebben?

Een voorgevelrooilijn is een denkbeeldige lijn waarvan de ligging is vastgelegd in het bestemmingsplan. De voorgevelrooilijn is de lijn waarop doorgaans de voorgevel van de woning is geplaatst. Soms ligt de voorgevelrooilijn voor de voorgevel van de woning. Op dat moment is de woning dus niet op de voorgevelrooilijn, maar daarachter gebouwd. Indien in het bestemmingsplan de ligging van de voorgevelrooilijn niet is vastgelegd, kan deze nog zijn vastgelegd in de gemeentelijke bouwverordening. Indien u wilt weten waar de rooilijnen op uw erf liggen, kunt u dit bij de gemeente navragen.

Aangezien de ligging van de voorgevelrooilijn onafhankelijk is van de plaats van de voorgevel van de woning is het mogelijk dat op een perceel meerdere voorgevelrooilijnen van toepassing zijn. Dit is regelmatig het geval bij hoekwoningen. Er is dan bijvoorbeeld één rooilijn die de ligging van de weg voor de voorgevel van de woning volgt en één rooilijn, de weg langs de zijgevel van de woning volgt.

Bij het bouwen van een omgevingsvergunningvrije erfscheiding, die achter de voorgevelrooilijn moet blijven indien de hoogte meer dan 1 meter is, zijn beide rooilijnen van toepassing!

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.