Vraag 910

Mag een te openen geveldeel van een Frans balkon worden beschouwd als “een al dan niet beweegbaar raam”, als bedoeld in artikel 2.18, derde lid, van Bouwbesluit 2012? Of is hier sprake van een vloerafscheiding?

De ATGB is van oordeel dat artikel 2.18, derde lid, van Bouwbesluit 2012 daarom niet van toepassing is op het te openen geveldeel van het Frans balkon. Daarom is het hekwerk van een Frans balkon een in artikel 2.18, eerste en tweede lid, bedoelde vloerafscheiding, waarvoor een hoogte van resp. 1,0 en 1,2 m geldt.

Trefwoorden: Doorvalbeveiliging, Balkonhek, APB, 2309, Frans balkon

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2309 - ATGB - Hoogte hekwerk Frans balkon

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 30-05-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.