Vraag 92

Wat is het peil en wat is de relatie met de hoogte van mijn bouwwerk?

Het peil wordt bepaald in lokaal geldende gemeentelijke stukken, bijvoorbeeld de bouwverordening of het bestemmingsplan. Is sprake van een polder dan is het peil meestal vastgelegd in een peilbesluit of een ander document van het waterschap. Het peil zou ook moeten zijn vastgelegd in de oorspronkelijke bouwaanvraag voor een woning of ander gebouw.

Bij vergunningvrij bouwen is er geen relatie tussen de hoogte van het bouwwerk en het peil. De hoogte van een vergunningvrij bouwwerk wordt namelijk niet gemeten vanaf het peil, maar vanaf het aansluitende terrein. De hoogte van een vergunningvrij bouwwerk meet u vanaf de grond direct naast het bouwwerk tot het hoogste punt van het bouwwerk.

Op het moment dat u een vergunningplichtig bouwwerk wilt bouwen, dan wordt de hoogte bepaald doormiddel van de methode die in het bestemmingsplan is vastgelegd. Indien u wilt weten hoe u in dat geval de hoogte van een vergunningplichtig bouwwerk moet meten kunt u dit navragen bij de gemeente.

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.