Vraag 95

Indien ik een lichtmast in mijn tuin wil plaatsen moet ik daarvoor dan een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvragen?

Een lichtmast in een tuin is te zien als tuinmeubilair. Tuinmeubilair tot een hoogte van 2,5 meter is vergunningvrij. Als de lichtmast hoger is heeft u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

Trefwoorden: Lantaarnpaal, Lantaarnpalen

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.