Vraag 1

Ik wil een aanbouw, uitbouw of serre aan mijn woning bouwen. Mijn oorspronkelijke gevel verspringt echter. Hoe dien ik nu de toegestane diepte van mijn uitbouw te bepalen?

Een aanbouw, uitbouw of serre wordt in het kader van vergunningvrij bouwen een ‘bijbehorend bouwwerk’ genoemd. Binnen een zone van 4 meter vanaf het hoofdgebouw (de woning) mag een bijbehorend bouwwerk gebruikt worden in overeenstemming met het gebruik van het hoofdgebouw. Bij een woning mag dat dus een uitbreiding van de woonkamer zijn of een keuken. Bij een productiehal mag de productie in de 4-meterzone plaatsvinden. Buiten de 4 meter mag wel gebouwd worden - indien wordt voldaan aan de overige eisen - maar is het gebruik beperkt tot functioneel ondergeschikt gebruik. Dus bij woningen geen primaire functies maar alleen bijvoorbeeld een berging of schuur.

Bij het bouwen of uitbreiden van een bijbehorend bouwwerk moet u op ieder punt op de gevel voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot de 4 meter diepte. Daarbij dient u de afstand te meten haaks op het oorspronkelijk hoofdgebouw. Vanaf iedere gevel meet u de toegestane afstand. 

De nieuwe uitbouw zal dan ook een vorm krijgen die vergelijkbaar is met de oorspronkelijke gevel indien op ieder punt maximaal wordt uitgebouwd. Zie ook het bijgevoegde voorbeeld van de uitbreiding van een vrijstaande woning en van een woning met een sprong in de achtergevel.

Zie ook de uitleg in deze korte video

Een toelichting op deze wijze van meten: 

  1. de 4-m regel moet ook toegepast worden op de zijgevels, en
  2. er hoeft bij de hoek tussen de achtergevel en de zijgevel niet uitgegaan te worden van een straal van 4 m ter plaatse van de hoek van het bijbehorend bouwwerk; er mag uitgegaan worden van een haakse hoek. 

In artikel 2, onderdeel 3, wordt gesproken over "een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw". Artikel 1 lid 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bepaalt dat maten loodrecht moeten worden gemeten. Dat geldt niet alleen voor de achtergevel van het oorspronkelijk hoofdgebouw, maar ook voor de zijgevels. Als er niet recht achter het oorspronkelijk hoofdgebouw gebouwd wordt, maar er naast of schuin er achter, moet er dus ook haaks op de zijgevel van het oorspronkelijk hoofdgebouw gemeten worden. De beide haaks op de gevel staande 4 m-lijnen aan de achterzijde en de zijkant kunnen met elkaar 'verbonden' worden; die met elkaar verbonden lijnen geven de 4 m afstand weer. De ruimte tussen die lijnen (de 'hoeken') mogen ook vergunningvrij bebouwd worden indien aan alle overige regels wordt voldaan. Dit volgt dus uit het meetvoorschrift.

 

Opgemerkt wordt dat dit een interpretatie van de Helpdesk is. Wij kennen geen jurisprudentie waarin deze interpretatie wordt bevestigd of ontkend. Evenmin is hierover iets in de toelichting op het Bor aangegeven.

Afbeeldingen

Regels aanbouw - 4 meterzone
Regels aanbouw - 4 meterzone
4meter
4meter

Versiedatum: 03-06-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.