Vraag 626

Adviescommissie brandveiligheid - Advies 0906 – vluchtroutes hotel

Klik op onderstaande link om het advies 0906 - Adviescie brandveiligheid - vluchtroutes hotel te downloaden.

Trefwoorden: Brandveiligheid, Adviescommissie, Vluchtroute, Gelijkwaardigheid, Brandcompartiment, Advies 0906, APB

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Adviescie brandveiligheid - 0906 - vluchtroutes hotel

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 01-10-2010

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.