Vraag 641

Waar kan ik de brochures vergunningvrij bouwen vinden?

Er zijn 8 brochures gemaakt met uitleg over bepaalde veel voorkomende bouwactiviteiten:

Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen Bijbehorende bouwwerken
Dakkapellen
Erf- en perceelafscheidingen
Schotel en andere antennes
Zonnecollectoren en zonnepanelen

U kunt die brochures hieronder downloaden.

LET OP: de brochures op deze pagina zijn niet meer van toepassing sinds 1 januari 2024. Ga voor actuele informatie naar: https://iplo.nl/thema/bouw/bouwen-vergunning-melding/

Trefwoorden: Voorbeelden vergunningsvrij, folders, folder, brochures, vergunningvrij bouwen

Downloads

Pictogram: PDF-bestand Dakkapellen

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Pictogram: PDF-bestand Erf- en perceelafscheidingen

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Pictogram: PDF-bestand Schotel en andere antennes

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Pictogram: PDF-bestand Zonnecollectoren en zonnepanelen

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Pictogram: PDF-bestand Brochure vergunningvrij bouwen juli 2018

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Pictogram: PDF-bestand Aanbrengen of veranderen van kozijnen of het veranderen van gevelpanelen (2-23)

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 15-04-2024

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.