Vraag 807

Een langwerpig voormalig agrarisch gebouw wordt herbestemd tot een gebouw voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Na verbouwing bestaat het gebouw uit drie bouwlagen waarvan de begane grond en de eerste verdieping worden ingedeeld in slaapkamers, elk met eigen sanitaire voorzieningen. Daarnaast wordt voorzien in een aantal gemeenschappelijke ruimtes. De aanvrager is van mening dat de in het gebouw gehuisveste arbeidsmigranten onderling in sociale samenhang met elkaar leven en dat elk brandwerend gescheiden cluster van slaapkamers daarom kan worden beschouwd als één logiesfunctie die functioneert als een groepsaccommodatie. Het uitvoeren van elke slaapkamer als een beschermd subbrandcompartiment is daarmee volgens de aanvrager niet nodig. Voldoet de indeling in beschermde subbrandcompartimenten aan de eisen gesteld in artikel 2.93 zevende lid (Omvang)? Zo nee, is er mogelijk sprake van een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.3 van Bouwbesluit 2012?

De ATGB constateert dat de aanvrager onvoldoende heeft onderbouwd waarom de tijdelijke bewoners, met het oog op brandveiligheid, bij brand samen als een enkele groep gasten zouden handelen. Hierbij spelen bijvoorbeeld de organisatie van de groep (1), wie welke verantwoordelijkheid heeft bij brand (2) en hoe die geborgd wordt bij wisselingen in de groep (3), een rol. In dit geval (herbestemming) zou daarom moeten worden voldaan aan artikel 2.99 zesde lid. Dit artikellid is inhoudelijk gelijk aan artikel 2.93 zevende lid voor nieuwbouw. Ook aan artikel 2.99 zesde lid wordt niet rechtstreeks voldaan: elke slaapkamer moet in dit geval als afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment worden uitgevoerd. De aanvrager heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een groepsaccommodatie voor een enkele groep gasten waardoor het niet is toegestaan dat een beschermd subbrandcompartiment bestaat uit meerdere slaapkamers.

Een eventuele gelijkwaardigheid is onvoldoende onderbouwd.

Zie het verdere advies in bijgevoegde uitwerking

Trefwoorden: Gelijkwaardigheid, APB, logiesfunctie, compartimentering, Herbestemming, Arbeidsmigranten, Groepsaccommodatie

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2002 - ATGB - huisvesting groep arbeidsmigranten

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 02-09-2020

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.