Vraag 817

In de integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012 wordt aangegeven dat de brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben, wat inhoudt dat voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Moet dit worden gelezen als een publiekrechtelijk doel van Bouwbesluit 2012, of is dit een uitgangspunt dat in het kader van een beroep op artikel 1.3 van het Bouwbesluit (gelijkwaardigheid) ook op een andere wijze ingevuld kan worden, gebruikmakend van projectspecifieke kenmerken?

Nee. Het in de Nota van Toelichting beschreven fictieve uitgangspunt ‘dat de brandweer de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle moet hebben’ is geen publiekrechtelijk doel dat ten grondslag ligt aan de brandveiligheidsvoorschriften van Bouwbesluit 2012 waaraan voldaan moet worden in het kader van een beroep op artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

Trefwoorden: Brandveiligheid, APB, ontruiming, overige gebruiksfunctie, Parkeren

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2103 - ATGB - rook parkeergarage

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 06-04-2021

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving via het vragenformulier. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Helpdesk Bouwregelgeving

Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Richt uw vraag aan de Helpdesk Bouwregelgeving. Houdt u rekening met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.