Vraag 907

Op een eiland wordt een nieuw gebouwcomplex van 7 etages gerealiseerd. Per woonverdieping worden zes appartementen ontsloten via een inpandige corridor. Deze is bereikbaar via een lift in het midden van de corridor. Tegenover de lift zijn twee wokkeltrappenhuizen aanwezig. Beide trappenhuizen worden ontsloten via dezelfde lifthal. Is, gelet op de regelgeving uit het Bouwbesluit en gelet op de hierboven beschreven motivaties, het noodzakelijk om voor beide trappenhuizen rooksluizen te maken, die van elkaar zijn gescheiden (‘afzonderlijk’)?

Op grond van de regelgeving is het antwoord op deze vraag ja. De ATGB ziet gezien de beperkt overschrijding van de hoogte-eis ruimte voor gelijkwaardigheid. Zie bijgevoegd advies voor een nadere uitwerking.

Trefwoorden: Gelijkwaardigheid, APB, 2306, wokkeltrappenhuis

Downloads

Pictogram: PDF-bestand 2306-ATGB-Afzonderlijke-rooksluizen

(Pictogram: PDF-bestand: download dit bestand door op de link te klikken)

Versiedatum: 26-04-2023

Is uw vraag hiermee niet beantwoord?
U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Terug naar overzicht met vragen en antwoorden

Zie ook

Vragenformulier Informatiepunt Leefomgeving

U kunt geen vragen meer stellen via de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 kunt u uw vragen stellen via het vragenformulier van het Informatiepunt Leefomgeving.

Dossier Bouwregelgeving

Bouwbesluit online

Omgevingsloket online

Vergunningcheck doen en omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke ordening

De Rijksoverheid. Voor Nederland. De Rijksoverheid. Voor Nederland.